Thông tin thành viên

807986.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Phạm Phúc Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Hà Huy Tập
Quận/huyện Quận Bình Thạnh
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu vui
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này