Thông tin thành viên

232909.jpg";i:1;i:150;i:2;i:196;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoa Lư
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2650 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1164 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này