Thông tin thành viên

601322.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hùng Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungcuong11
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giao vien day gioi cap huyen - Gv dạy giỏi cấp tỉnh năm 2010-2011-Hoi dong chuyen mon PGD
Xác thực bởi Trần Trung Sơn, Bùi Đình Đường
Đã đưa lên 733 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1577 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 184 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21863 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này