Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Trung Sơn
Giới tính Nam
Website https://transon74.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 3341 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 175 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4512 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 480641 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này