Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Thu Ngân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngocminhdn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lai
Quận/huyện Quận Ngũ Hành Sơn
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đinh Hải Minh, Trương Trung Việt
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 889 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4397 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này