Thông tin thành viên

961562.jpg";i:1;i:200;i:2;i:115;}}-photo
Họ và tên Phạm Tiến Giáp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Là giáo viên tiếng Anh của trường THCS Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng, đang quản lý trang web http://diendankienthuc.net, http://butnghien.vn
Xác thực bởi Nguyễn Hông Vân, Phạm Văn Hiệu
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 488 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 135 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này