Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tỉnh/thành Thành phố Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 899 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 161 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này