Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hông Vân
Giới tính Nữ
Website https://trakhuc66.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên giỏi nhiều năm
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Trần Thị Lan
Đã đưa lên 2569 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3303 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7623 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 305570 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này