Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Lương Thiện
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị DHCN HaNoi
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 63676 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5464 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này