Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tùng Lâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bảo An 1
Quận/huyện Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 194 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2023 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này