Chào mừng quý vị đến với Trường TH Bế Văn Đàn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Huyền Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 13-06-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề môn Toán
* Giáo dục *
* * lớp 3B * *
giáo
viên
bùi huyền điệp
trường
th
cổ đông
Kiểm tra bài cũ
Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
Bảng chia 7
7 x 2 = 14
70 : 7 =
63 : 7 =
7 x 3 = 21
7 : 7 =
14 : 7 = 2
42 : 7 =
28 : 7 =
35 : 7 =
7 x 1 = 7
49 : 7=
56 : 7 =
21 : 7 = 3
21 : 7 = 3
7 x 3 = 21
1
7 x 4 = 28
4
7 x 9 = 63
7 x 8 = 56
7 x 5 = 35
7 x 10 =70
7 x 7 = 49
7 x 6 = 42
5
6
7
8
9
10
7 x 2 = 14
14 : 7 = 2
7 x 3 = 21
21 : 7 = 3
Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
Bảng chia 7
14
21
63 : 7 =
28 : 7 =
56 : 7 =
42 : 7 =
49 : 7 =
7 : 7 =
0 : 7 =
42 : 6 =
14 : 7 =
70 : 7 =
21 : 7 =
35 : 7 =
Bài 1 : Tính nhẩm
2
4
7
10
8
5
3
9
1
6
7
0


35 : 5 =
7 x 2 =
7 x 4 =
42 : 7 =
14 : 7 =
28 : 7 =
42 : 6 =
14 : 2 =
35 : 7 =
5
6 x 7 =
3
Bài 2 :
7 x 5 =
Tính nhẩm
28 : 4 =
5
35 : 5 =
35 : 7 =
7 x 5 =
42
6
7
42 : 7 =
42 : 6 =
6 x 7 =
7 x 2 =
14 : 7 =
14 : 2 =
14
2
7 x 4 =
28 : 7 =
28 : 4 =
28
4
7
7
5
3
5
7
thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?
các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng ?
Tóm tắt
Tóm tắt
Giải
Giải
Số học sinh có trong mỗi hàng là :
56 : 7 = 8 ( học sinh )
Đáp số : 8 học sinh
Số hàng xếp được là :
56 : 7 = 8 ( hàng )
Đáp số : 8 hàng
7 hàng : 56 học sinh
56 học sinh : ... hàng ?
1 hàng : ... học sinh ?
7 học sinh : 1 hàng
Có 56 học sinh
Bài 3 :
xếp đều
Bài 4 :
Có 56 học sinh
xếp thành
Có 56 học sinh
Có 56 học sinh
thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?
xếp đều
Cách thức chơi : Chia làm hai đội, mỗi đội có 3 người, liên tiếp nhau từng người lên nối, sau đó trở về chỗ thật nhanh, người tiếp theo lại lên, cứ liên tiếp như vậy cho đến hết. ( Chơi trong hai phút )
Luật chơi : Mỗi phép tính nối đúng được 5 điểm, nối sai mỗi phép tính trừ 3 điểm, đội nào làm nhanh hơn được cộng 5 điểm.
Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
Bảng chia 7
Hướng dẫn về nhà
Về nhà học thuộc bảng chia 7
Chuẩn bị bài sau
Cô và trò lớp 3B
xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
đã về dự chuyên đề này
 
Gửi ý kiến